Miesięczne archiwum: grudzień 2006

http://www.hospicja.pl/aktualnosci/news/5591.html
13.12.2006

Hospicjum Domowe Stacja Opieki Caritas w Nidzicy, w dniu 8 października 2006 roku zorganizowało II Światowe Dni Hospicjów i Opieki Paliatywnej, włączając się do ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz Hospicjów „Hospicjum to też życie”. Kampanię społeczną „Hospicjum to też życie” połączono z rozpoczęciem w tym dniu akcji społecznej „Pola Nadziei 2007”.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 10 w kościele pw. NPNMP i św. Wojciecha w Nidzicy w intencji rodzin osieroconych. Podczas mszy koncertował chór Collegium Bacalarum z Olsztyna.

Po mszy świętej na centralnym placu w mieście przy nidzickim Ratuszu odbyło się symboliczne zasadzenie cebul żonkili przez rodziny w żałobie oraz zaproszonych gości, m.in. starostę nidzickiego Stanisława Rabczyńskiego, burmistrza Nidzicy Ryszarda Kumelskiego.

Po zasadzeniu cebul żonkili, które są międzynarodowym symbolem nadziei, goście przeszli na zamek i w Sali Rycerskiej odbyła się o godz. 12 debata. Tematem debaty była „Żałoba, strata i osierocenie”. Do udziału viagra questions w niej zaproszono ks. prałata Tadeusza Lewdarowicza,(który opowiedział o opiece duchowej nad osieroconymi), panią Barbarę Zabiełło (otaczanie opieką rodzin przez PCPR, zwłaszcza dzieci), dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pana Jerzego Grabowskiego(formy pomocy świadczone przez MOPS) oraz lekarza Hospicjum panią Beatę Kacałę(trudny okres żałoby i sposoby przeżywania jej).

Debatę poprowadził ks. prof. dr hab. Marian Machinek – wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W debacie wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, prasy, radia oraz rodziny w żałobie i pracownicy naszego hospicjum. Debata cieszyła się ogromnym zainteresowaniem obecnych.

Udział w dyskusji znamienitych osobistości i doświadczenia rodzin w żałobie pomogły w zrozumieniu i zaakceptowaniu trudnego okresu żałoby. Okazją do pomocy na rzecz nidzickiego hospicjum była mozliwość wzięcia udziału w loterii fantowej.

Na zakończenie o godz. 19, na Sali Rycerskiej nidzickiego zamku odbył się wieczór poezji w wykonaniu młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego i koncert piosenkarski nidzickiej artystki pani Izabeli Fabisiak.