Miesięczne archiwum: październik 2011

TV Nidzica – FLESZ Wiadomości 2011.10.21 [fragment]
Dzień białej laski – Spotkanie odbyło się w Sali Rycerskiej how does viagra work NOK xanax pfizer w Nidzicy
Impreza została przygotowana przez PZN koło w Nidzicy i MOPS Nidzica

W sali rycerskiej nidzickiego zamku obchodzono podwójne święto nidzickiego szpitala. Obchodzono 140. rocznicę otwarcia szpitala i 100. rocznicę oddania do użytku głównego gmachu.

Stulecie szpitala. Życzyli tylko zadowolonych pacjentówAutor: Kamila Oczkowicz
Uroczystość rozpoczęła dyrektor szpitala Anna Osłowska. ― Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie ma większego dobra niż zdrowie i życie człowieka i w naszej codziennej pracy nie ma większej wartości ― mówiła dyrektor. Dodała, że w strukturze szpitala utrzymane są 4 podstawowe oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, ginekologii i położnictwa.

― Na przestrzeni lat nasza działalność ulegała modyfikacji. Stąd powstała potrzeba uruchomienia w naszym mieście opieki długoterminowej – w postaci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów szpital wzbogaca swoje usługi i kupuje nowy sprzęt. ― Obecnie w szpitalu funkcjonuje 15 poradni specjalistycznych ― mówiła.

Wśród zadań na obecny i przyszły rok dyrektor wymieniła remont sal operacyjnych, wspominając przy tym, że wszystkie działania odbywają się przy wsparciu i dobrej współpracy ze Starostwem. Dyrektor podkreśliła także ogromną pomoc udzielaną przez Zakon Joannitów – pierwszych fundatorów budowy szpitala.

— Dzięki wsparciu hrabiny Heidi von Ressenber oraz wielkiej kampanii Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy zakupiliśmy nowoczesną karetkę, defibrylator. Stoczyliśmy również razem ze starostą i społeczeństwem wielką batalię przeciw przejęciu usług pogotowia przez firmę konkurencyjną. Obecnie dysponujemy najlepszym sprzętem i najlepszą kadrą. Nie zawsze jednak tak było ― wspominała Anna Osłowska. ― W 2004 roku, kiedy objęłam stanowisko dyrektora, szpital miał 8 mln zł zadłużenia, wierzyciele niemal stali pod drzwiami. Dziś z dawnego zadłużenia pozostało ok. 600 tys. zł ― mówiła.

Odznaczenie lekarza Muraszko
odebrały jego dzieciPo wystąpieniu dyrektor szpitala, o losach budynku, jak i jego pierwszych pracownikach, a zwłaszcza online catalogs sellers of viagra and cialis in the usa pierwszym Cialis powojennym dyrektorze Konstantym Muraszko, opowiedział historyk Piotr Rafalski. Historia szpitala. KLIKNIJ TUTAJ Później starosta Ludwik Ekiert i dyrektor Anna Osłowska na ręce Feliksa i Andrzeja Muraszko oraz Ireny Żebrowskiej, dzieci doktora, złożyli listy upamiętniające.

― Usłyszeliśmy dziś wiele ciepłych słów o naszym ojcu i jest nam miło, że doceniacie jego wysiłek włożony w funkcjonowanie szpitala, tym bardziej, że mając trzy potłuczone strzykawki i 9 pracowników nie było to łatwe ― mówił Feliks Muraszko. Odwdzięczając się za pamięć, wręczył dyrektor Annie Osłowskiej oryginalne dokumenty, które powstały na początku pracy jego ojca.

Życzyli zadowolonych pacjentów

Po wysłuchaniu piosenek zaśpiewanych przez Izabelę Fabisiak, głos zabrali zaproszeni goście, którzy oprócz satysfakcji z pracy życzyli dyrektorce i pracownikom szpitala sukcesów. ― Abyście mieli jak najwięcej zadowolonych pacjentów ― mówił wicestarosta Lech Brzozowski.

Wicemarszałek Urszula Pasławska powiedziała, że w jej oczach dyrektor i pracownicy są bohaterami. ― Utrzymujecie bardzo wysokie standardy, przy środkach finansowych, które niestety są niewystarczające. To ogromny sukces ― powiedziała. Burmistrz Dariusz Szypulski życzył natomiast, aby szpitalowi nigdy nie zabrakło dobrych ludzi, którzy wspierają szpital.

Przewodnicząca rady gminy Kozłowo Alicja Eidnter dodała, że mimo iż życzy szpitalowi wszystkiego jak najwięcej, to życzy jak najmniej pacjentów. Życzeniom, słowom uznania, kwiatom nie było końca.

Tablicą upamiętnili 
pierwszego dyrektora

Punktem kulminacyjnym, po wcześniejszym zwiedzeniu szpitala, było odsłonięcie tablicy upamiętniającej pierwszego dyrektora nidzickiego szpitala Konstantego Muraszko, który był inicjatorem odbudowy szpitala po II wojnie światowej.

Wstęgę przed tablicą uroczyście przecięli: poseł Iwona Arent, wicestarosta Lech Brzozowski, dyrektor ZOZ-u Anna Osłowska oraz dzieci Konstantego Muraszko: Feliks i Andrzej Muraszko oraz Irena Żebrowska.

Kamila Oczkowicz

Zobacz więcej: http://nidzica.wm.pl/72593,Stulecie-szpitala-Zyczyli-tylko-zadowolonych-pacjentow.html#ixzz1rFq1Mrtz